Western Ukrainian Open Championship Sokarate

[:pl]sokarate-diploma-brody

18 lutego 2017 roku.
m. Brody odb?dzie si? otwarte Mistrzostwa Ukrainy Zachodniej w Sokarate na nagrody Burmistrza miasta Brody, w?r?d dzieci, m?odzie?y, junior?w, m?odych i doros?ych w dziale:KUMITE KNOCKDOWN.

open-sokarate-brody[:en]sokarate-diploma-brody
18 Feb 2017.
M. Brody, will be an Western-Ukrainian Open Sokarate Championship on prizes of the mayor of Brody city, among children, boys, juniors, girls, and adults under KNOCKDOWN KUMITE.

open-sokarate-brody[:ru]sokarate-diploma-brody
18 лютого 2017 року.
м. Броди відбудеться відкритий Чемпіонату Західної України з Сокарате на призи міського голови м. Броди, серед дітей, юнаків, юніорів, дівчат та дорослих в розділі:НОКДАУН КУМІТЕ.

open-sokarate-brody[:]

Share link: