The Western-Ukrainian Sokarate Championship

[:en]18 lutego 2017 roku w mieście Brody wspólnie z wydziałem sportu miasta Brody, Radą miasta Brody i klubem sportowym “Prometeusz” odbył się Mistrzostwa Ukrainy Zachodniej w Sokarate wśród dzieci, chłopców, dziewcząt i dorosłych.
Mistrzostwa zorganizowano i przeprowadzono na dość dobrym poziomie. Zawodnicy pokazywali dobre umiejętności walki. Wzięło udział 10 drużyn Lwowskiej i Rówieńskiego regionów. Polecenia innych regionów Zachodniej Ukrainy nie było możliwości wziąć udział w wielu różnych powodów. Ogółem wzięło udział 150 zawodników. Zwycięzców i laureatów mistrzostw nierdzewnej wychowankowie klubu sportowego “Prometeusz”( trener J. Sosnowski):
Stepanovich Mikołaj, Pompa Tomek, Mandzja Mieczysława, Salenko Andrzej, Kraws Władysław, Łucenko Aleksander, Semeniuk Mikołaj, Aleksander Wojtowicz, Mandzja Andrzej, Hetman Arsen, Plohodko Victoria (najmłodsza uczestniczka zawodów, jej niedawno skończył 5 lat), Razuvaeva Paulina, Baranova Anna, Mandzja Maria.
Również całkiem nieźle wystąpiła drużyna Radywilowskój miejskiej organizacji Kyokushin karate(trener Roman Nakonecznyj):
Denega Dominik, Maric Powieść, Sokolowskaja Elżbieta i zespół smt Podkamin(trener R. Okolita):
Olejnik Roman, Okolita Piotr, Horbal Diana, Baran Maria.
W imieniu zawodników, trenerów chcę podziękować tych ludzi, którzy podarowali nam święto sportu, święto sztuki walki:
Beley A. – prezedenta miasta Brody;
Gudyma N. – szefa działem sportu Brodiwskoj RGA;
Pop Tatianę i Włodzimierza – biznesmenów.
Te mistrzostwa to już historia, a musimy przygotowywać się do kolejnych zawodów.
Osu!
Shihan Igor Sosnowski

Protocol-Western-Ukrainian-Championship-Sokarate-Brody-18.02.2017

https://youtu.be/RNi_KEVsQzY[:pl]18 lutego 2017 roku w mieście Brody wspólnie z wydziałem sportu miasta Brody, Radą miasta Brody i klubem sportowym “Prometeusz” odbył się Mistrzostwa Ukrainy Zachodniej w Sokarate wśród dzieci, chłopców, dziewcząt i dorosłych.
Mistrzostwa zorganizowano i przeprowadzono na dość dobrym poziomie. Zawodnicy pokazywali dobre umiejętności walki. Wzięło udział 10 drużyn Lwowskiej i Rówieńskiego regionów. Polecenia innych regionów Zachodniej Ukrainy nie było możliwości wziąć udział w wielu różnych powodów. Ogółem wzięło udział 150 zawodników. Zwycięzców i laureatów mistrzostw nierdzewnej wychowankowie klubu sportowego “Prometeusz”( trener J. Sosnowski):
Stepanovich Mikołaj, Pompa Tomek, Mandzja Mieczysława, Salenko Andrzej, Kraws Władysław, Łucenko Aleksander, Semeniuk Mikołaj, Aleksander Wojtowicz, Mandzja Andrzej, Hetman Arsen, Plohodko Victoria (najmłodsza uczestniczka zawodów, jej niedawno skończył 5 lat), Razuvaeva Paulina, Baranova Anna, Mandzja Maria.
Również całkiem nieźle wystąpiła drużyna Radywilowskój miejskiej organizacji Kyokushin karate(trener Roman Nakonecznyj):
Denega Dominik, Maric Powieść, Sokolowskaja Elżbieta i zespół smt Podkamin(trener R. Okolita):
Olejnik Roman, Okolita Piotr, Horbal Diana, Baran Maria.
W imieniu zawodników, trenerów chcę podziękować tych ludzi, którzy podarowali nam święto sportu, święto sztuki walki:
Beley A. – prezedenta miasta Brody;
Gudyma N. – szefa działem sportu Brodiwskoj RGA;
Pop Tatianę i Włodzimierza – biznesmenów.
Te mistrzostwa to już historia, a musimy przygotowywać się do kolejnych zawodów.
Osu!
Shihan Igor Sosnowski
Protocol-Western-Ukrainian-Championship-Sokarate-Brody-18.02.2017

https://youtu.be/RNi_KEVsQzY[:ru]18 лютого 2017 року в місті Броди сумісно з відділом спорту Бродівської райдержадміністрації та Бродівською міською радою, спортивним клубом ”Прометей” проводився Чемпіонат Західної України з Сокарате серед дітей, юнаків, дівчат та дорослих.
Чемпіонат був організований і проводився на достатньо хорошому рівні. Спортсмени показали хорошу майстерність поєдинків. Всього прийняли участь 10 команд Львівської та Рівненської областей. Команди других областей Західної України не змогли прийняти участь з різних причин. Всього прийняло участь 150 спортсменів. Переможцями та призерами чемпіонату стали вихованці спортивного клубу ”Прометей”( тренер І.Сосновський):
Тимченко Микола, Водяний Тимур, Мандзя Ілля, Саленко Андрій, Кравс Владислав, Луценко Олександр, Семенюк Микола, Войтович Олександр, Мандзя Дмитро, Гетьман Арсен, Плоходько Вікторія ( сама наймолодша учасниця змагань, їй недавно виповнилось 5 років), Разуваєва Поліна, Баранова Анна, Мандзя Марія.
Також досить непогано виступила команда Радивилівської міської організації Кіокушин карате( тренер Р.Наконечний):
Денега Артем, Марич Роман, Соколовська Єлізавета та команда смт Підкамінь(тренер П.Околіта):
Олійник Роман, Околіта Петро, Горбаль Діана, Баран Марія.
Від імені спортсменів, тренерів хочу подякувати тих людей, якi подарували нам свято спорту, свято єдиноборств:
Белея А.А.- мера м.Броди;
Гудиму Н.О. – завідуючу відділом спорту Бродівської РДА;
Поп Тетяну та Володимира – бізнесменів.
Цей чемпіонат вже історія, а нам потрібно готуватись до слідуючих змагань.
Осу!
Шихан Iгор Сосновський
Protocol-Western-Ukrainian-Championship-Sokarate-Brody-18.02.2017

Share link: