The new Sokarate Dojo in Germany

Today is January 19, 2018 in Wrocław city, Poland arrived with a special visit from Germany Sensei Jakub Cerny and his student Lucas. For Sensei Jakub had organized individual training, which was conducted by the President of the World Sokarate Organization Shihan Andi Rekunov and assistant Sensei Sergio Łukaszewicz.
Sensei Jakub Cerny demonstrated a high level of Full-Contact Karate technics and Spirit of true Budoka. As a result of negotiations, Sensei Jakub Cerny received the Certificate of official representative WSO in Germany.
Osu!
Dzisiaj, 19 stycznia 2018 r. w mieście Wrocław, Polska przybył ze specjalną wizytą z Niemiec Sensei Jakub Cerny i jego uczeń Łukasz. Dla senseija Jakuba zostało zorganizowane szkolenie indywidualne, które przeprowadzili Prezes Światowej Organizacji Sokarate Shihan Andi Rekunov i asystent Sensei Sergio Łukaszewicz.
Sensei Jakub Cerny pokazał wysoki poziom Full Contact Karate i duch prawdziwego Budoka. W wyniku negocjacji, Sensei Jakub Cerny otrzymał certyfikat oficjalnego przedstawiciela WSO w Niemczech.
OSU!
Сегодня 19 января 2018 в г. Вроцлав, Польша прибыл со специальным визитом из Германии Сэнсэй Якуб Черны со своим учеником Лукашем. Для Сэнсэя Якуба была организована индивидуальная тренировка, которую провел Президент Всемирной Организации Сокаратэ Шихан Анди Рекунов. Ассистентом выступил Сэнсэй Сергей Лукашевич 2й дан. Сэнсэй Якуб Черны продемонстрировал высокий уровень техники Фулл-Контакт Каратэ и истинный Дух будоки. В результате переговоров, Сэнсэй Якуб Черны получил Сертификат представителя Сокаратэ в Германии.
Осу!

Share link:
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake