Sokarate Sri Lanka Open Tournament Full Contact Karate

[:en]Osu!
Yesterday we received good news from a distant Sri Lanka!
Our Sokarate representatives successfully participated in the Sri Lanka Open Tournament Full Contact Karate and took first places!
We are have a thousands kilometres, but for our General Case are not afraid of any distance and flame of Sokarate every day inflames everything more, igniting a new Heart walking the Way of Sokarate!
Personally and on behalf of all members of the World Sokarate Organization congratulations to Sensei Gayan U Kumara with this important Victory!!!
Osu!
WSO President
Shihan Andrei Rekunov


[:pl]Osu!
Wczoraj dostałem dobrą wiadomość z dalekiej Sri Lanki!
Nasi przedstawiciele Sokarate z powodzeniem wystąpili w otwartym turnieju Sri Lanki w Full-Contact Karate i zajęli miejsca na podium! Dzielą nas tysiące kilometrów, ale dla naszej wspólnej Sprawy, nie boi się żadnego odległości i płomień Сокаратэ z każdym dniem rozpalał się coraz bardziej, zapalając nowe Serca idących po Drodze Сокаратэ!
Od siebie i od wszystkich członków Światowej Organizacji Сокаратэ gratulacje Sensei Gayan Udaya Kumara z tym ważne Zwycięstwo!!!
Osu!
WSO Prezes
Shihan Andrei Rekunov

[:ru]Осу!
Вчера получил хорошую новость из далекой Шри Ланки!
Наши представители Сокаратэ успешно выступили на открытом турнире Шри Ланки по Фулл-Контакт Каратэ и заняли призовые места! Нас разделяют тысячи километров, но для нашего общего Дела не страшны никакие расстояния и пламя Сокаратэ с каждым днём разгорается всё больше, зажигая новые Сердца идущих по Пути Сокаратэ!
От себя лично и от всех членов Всемирной Организации Сокаратэ поздравляю Сэнсэя Гаяна Кумару с этой важной Победой!!!
Осу!
WSO President
Shihan Andrei Rekunov


[:]

Share link: