Seminar IFKK & WSO. 25/03/2017 Drammen. Norway

[:en]
25 March 2017 in the Drammen city, Norway held a joint seminar which was organized by the International Federation of Kyokushinkaikan Karate and World Sokarate Organization.
The seminar was organized and held: Executive Advisor of International Federation of Kyokushinkaikan Karate and Chairman of the Middle East and Northern Europe of World Sokarate Organization — Shihan Dilnawaz Malik 6th dan(Norway), IFKK President — Shihan Goksel Sahinbas 7th dan(the Netherlands), technical Director of IFKK — Shihan Can Sahinbas 7th dan(Turkey), President of World Sokarate Organization — Shihan Andrei Rekunov 7th dan(Poland), WSO Chairman of Full-Contact Kumite Division — Shihan Vitalii Krasilovsky 6th dan(Ukraine).
The seminar was attended by athletes from Norway, the Netherlands, Poland, Turkey, Ukraine, Pakistan, Iran, etc.
In the course of negotiations, the leaders of IFKK and WSO signed a contract on cooperation and joint promotion of Kyokushin Knockdown Karate and Full Contact Sokarate in Europe and other regions. Representatives of Sokarate European and middle-Eastern countries have confirmed their participation in the forthcoming 1st Eurasia Open Cup Sokarate, which will be held in the Ozurgeti city, Georgia.
We got a lot of fun and gained good friends! The seminar was truly International!
Special thanks for Shihan Dilnawas Malik!
Osu!

[:pl]
25 marca 2017 roku w mieście Drammen, Norwegia spędzili wspólny seminarium, który został zorganizowany przez Międzynarodową Federację Kyokushinkaikan Karate i Światowej Organizacji Sokarate.
Obóz został zorganizowany i przeprowadzony: dyrektore wykonawczy Międzynarodowej Federacji Kyokushinkaikan Karate i przewodniczący we Bliskim Wschodzie i Północnej Europy Światowej Organizacji Sokarate — Shihan 6 dan Dilnawaz Malik(Norwegia), IFKK Prezes — Goksel Sahinbas Shihan 7 dan(Holandia), dyrektor techniczny IFKK — Shihan Can Sahinbas 7 dan(Turcja), Prezes Światowej Organizacji Sokarate — Shihan Andrzej Рекунов 7 dan(Polska), Dyrektor działu Full Contact Kumite — Witalij Krasylivskyi Shihan 6 dan(Ukraina).
W seminarium wzięli udział zawodnicy z Norwegii, Holandii, Polski, Turcji, Ukrainy, Pakistanu, Iranu itp.
W trakcie negocjacji przywódcy IFKK i WSO podpisały umowę o współpracy i wspólnej promocji Kyokushin Karate Knockdown i Full Contact Sokarate w Europie i innych regionach.
Przedstawiciele Sokarate europejskich i bliskowschodnich krajów potwierdziły swój udział w zbliżającym się «1 Eurazjatycki Otwarty Puchar Sokarate», który odbędzie się w mieście Ozurgeti, Gruzja.
Otrzymaliśmy wiele radości i dobrych przyjaciół!
Seminarium był naprawdę międzynarodowym!
Specjalne podziękowania dla Shihan Dilnawas Malik!
OSU!
[:ru]
25 марта 2017г. в г. Драммен, Норвегия состоялся совместный семинар, который был организован Всемирной Организацей Сокаратэ и Международной Организацей Киокушинкайкан Каратэ.
Семинар организовали и провели: председатель Ближнего востока и северной Европы WSO Шихан Дилнаваз Малик(Норвегия), президент Сокаратэ-WSO Шихан Андрей Рекунов(Польша), председатель дивизиона Фулл-Контакт Каратэ Сокаратэ-WSO Шихан Виталий Красиловский(Украина), президент IFKK Шихан Гоксел Сахинбас(Голландия), технический директор IFKK Шихан Кан Сахинбас(Турция).
В семинаре приняли участие спортсмены из Норвегии, Голландии, Польши, Турции, Украины, Пакистана, Ирана и др.
В ходе переговоров, руководители WSO и IFKK заключили договор о сотрудничестве и совместном продвижении Нокдаун Каратэ Киокушин и Фулл-Контакт Сокаратэ в странах Европы и в других регионах. Также представители Сокаратэ европейских и ближне-восточных стран подтвердили своё участие в предстоящем 1-ом Открытом Кубке Евразии по Сокаратэ, который пройдет в г. Озургети, Грузия.
Мы получили массу удовольствия и приобрели хороших друзей!
Семинар получился поистине международным!!!
Выражаем особую благодарность Шихану Дилнавазу Малику!
Осу!

[:]

Share link:

You May Also Like