Sektor 3 Wrocław

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.


WWW.SEKTOR3.WROCLAW.PL

WWW.WROCLAW.PL

Share link:
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake