2nd Open Bessarabia Championship Sokarate – 4.06.2016, Bolgrad

[:pl]2nd Open Bessarabia Cup Sokarate - 4.06.2016, Bolgrad (13)
4 czerwca 2016 roku w mie?cie Bo?grad odby? si? Otwarte Mistrzostwa SOKRATE Besarabii w wersji full-contact Freestyle w?r?d dzieci i m?odzie?y, w kt?rym wzi??o udzia? 130 zawodnik?w z Besarabii.
Miasto Izmael na tym turnieju reprezentowali zawodnicy z nowoczesnych Ismail Federacji karate, MMA – Izmai?, miejskiej organizacji Izmaila FSO “Ukraina”, MKS “Satori”, KS “Wu-Wei” i zawodnicy Izmaila z Federacji kickboxingu.
W zawodach wzi?li udzia? zawodnicy w nast?puj?cych miastach: Bolgrad i dzielnicy, Izmail, Kilia, Arzys.
Organizatorem sportowego ?wi?ta Sokarate dla dzieci sta? si? Ukrai?ska All-Styles Federacja Sztuk Walki, Prezesem kt?rej jest znany mistrz sztuk walki, posiadacz Czarnego pasa 3 dan Sokarate Siergiej Coj.
Zawodnicy Izmaila przywie?li zbiory medali.
Przedstawiciel ?wiatowej Organizacji Sokarate w Besarabii Shihan Oleg Shiliyaev Podzi?kowa? organizatora mistrzostw senseija Siergiej Coja dla uzdolnionych dzieci sportowego ?wi?ta.
OSU!

[:en]2nd Open Bessarabia Cup Sokarate - 4.06.2016, Bolgrad (13)
June 4, 2016 in the city of Bolgrad has passed the Open Bessarabia SOKRATE Championship in version full-contact freestyle among children and youths, which was attended by 130 athletes from Bessarabia.
The city of Izmail in this tournament were athletes from Izmail Modern Karate Federation, MMA – Izmail, Izmail City Organization of the FSO “UKRAINE”, MSC “Satori”, SC “WU-WEI” and Izmail athletes of Kickboxing Federation.
In competitions took part athletes the following cities: Bolgrad and Bolgrad district, Izmail, Klia, Artsyz.
The organizer of the sports holiday Sokarate for children became Ukrainian All-Styles Martial Arts Federation, whose President is a well-known master of martial arts, holder of Black belt 3rd Dan Sokarate Sergei Tsoy.
Athletes Ishmael brought a harvest of medals. The representative of the World Sokarate Organization in Bessarabia Shihan Oleg Shiliyaev thanked the organizer of the championship Sensei Sergei Tsoy for gifted children sports festival.
OSU!
[:ru]2nd Open Bessarabia Cup Sokarate - 4.06.2016, Bolgrad (13)
4 июня 2016г в г.Болград прошел открытый Чемпионат Бессарабии по СОКАРАТЭ фулл-контакт фристайл среди детей и юношей, в котором приняли участие 130 спортсменов Бессарабии.
Город Измаил на этом чемпионате представляли спортсмены из Измаильской Федерации Современных Видов Каратэ и Прикладного Федерация, ММА – Измаил, Измаильская городская организация ФСО ” УКРАИНА”, МСК “Сатори” СК “У-ВЕЙ” и спортсмены Измаильской Федерации Кикбоксинга. В соревнованиях также приняли участие спортсмены из. г. Килия, г. Арциз, г.Болград и болградского района.
Организатором спортивного праздника для детей по Сокаратэ стала Всеукраинская Всестиливая Федерация Боевых Искусств, Президентом которой является известный мастер боевых искусств, обладатель черного пояса 3 дан Сокаратэ Сергей Цой.
Спортсмены Измаила привезли урожай медалей. Представительство Всемирной Организации Сокаратэ в Бессарабии благодарит организатора чемпионата Сергея Цой за подаренный детям спортивный праздник.
Осу!
[:]

Share link: