In the Kiev city opened a new Branch of Sokarate

[:pl]

Anatoly-Shudlyak-Sokarate-Kiev (1)
Sensei Anatoly Shudlyak Sokarate Branch Chief

16 kwietnia 2016г w Kijowie, w trakcie spotkania prezydenta ?wiatowej Organizacji Sokarate Shihana Andrzeja Rekunowa, prezydenta Mi?dzyregionalnej Federacji Full-Contact Karate Shihana Witalija Krasilowskiego i Senseija Anatolia Shudlyaka, podj?to decyzj? o otwarciu oddzia?u World Sokarate Organization w m.Kij?w.
Sensei Anatolij Shudlyak zosta? pozycja Branch-Chief tego regionu.
Wi?cej…[:en]

Anatoly-Shudlyak-Sokarate-Kiev (1)
Sensei Anatoly Shudlyak Sokarate Branch Chief

April 16, 2016 in Kiev, during the meeting the President of the World Sokarate Organization Shihan Andrii Rekunov, President of the Interregional Full-Contact Karate Federation Shihan Krasylivskyi Vitaly and Sensei Anatoly Shudlyak, it was decided to open a branch of Sokrate in Kiev city.
Sensei Anatoly Shudlyak was appointed Branch chief in this region.
Read more…[:ru]

Anatoly-Shudlyak-Sokarate-Kiev (1)
Sensei Anatoly Shudlyak Sokarate Branch Chief

16 апреля 2016г в г. Киев, в ходе встречи президента Всемирной Организации Сокаратэ Шихана Андрея Рекунова, президента Межрегиональной Федерации Фул-Контакт Каратэ Шихана Виталия Красиловского и Сэнсэя Анатолия Шудляка, было принято решение об открытии филиала Сокаратэ в г. Киев.
Сэнсэй Анатолий Шудляк был назначен Бранч-чифом данного региона.
Подробнее…[:]

Share link:

You May Also Like