New instructors in Bessarabia, Ukraine

We are pleased to announce that in Bessarabia two new instructors – Sensei Oleg Reshetnikov and Sensei Dmitry Parahovoi was awarded a certificates of teaching Sokarate for children and adults.
OSU!
 Sensei Oleg Reshetnikov
 Sensei Dmitriy Parahovoy

Z radością informujemy, że w Besarabii dwa nowych instruktory – Sensei Oleg Reshetnikov i Sensei Dmitriy Parahovoi, otrzymali świadectwa na prawo nauczania Sokarate dla dzieci i dorosłych.
Osu!
 Sensei Oleg Reshetnikov
 Sensei Dmitriy Parahovoy

С радостью сообщаем, что в Бессарабии два новых инструктора – Сэнсэй Олег Решетников и Сэнсэй Дмитрий Параховой, получили свидетельства на право преподавания Сокаратэ для детей и взрослых.
Осу!
 Сэнсэй Олег Решетников
 Сэнсэй Дмитрий Параховой

Share link: