New Branch Sokarate in Japan

[:pl]yukihiro-fukumoto-sokarate-2
16 listopada 2016 r. w Japonii zosta? otwarty oficjalny oddzia? ?wiatowej Organizacji Sokarate.
Oddzia? kierowany przez Shihan Yukihro Fukumoto, 8 dan.
15 listopada 2016 r. w Indiach zosta? otwarty oficjalny oddzia? ?wiatowej Organizacji Sokarate.
Oddzia? kierowany przez Shihan Vikram Marathe, 6 dan.
„Drogi Przyjacielu!
Rada Federacji Sokarate Ukrainy z ca?ego serca gratuluje Ciebie i wszystkich twoich trener?w i wszystkich twoich uczni?w, aby wst?pi? w szeregi bojownik?w full kontakt SOKRATE!
Mam nadziej?, ?e b?dziemy pracowa? jako zesp?? i b?dzie si? rozwija?, Sokrate w naszych krajach i nie tylko, ale r?wnie? nadziej?, ?e do organizacji i prowadzenia wsp?lnych dzia?a?.
?ycz? dobrego zdrowia, twardego ducha i silne r?ce.
Z Powa?aniem, Prezes Federacji Sokrate Ukrainy.
Witalij Krasilowski!!!
OSU!”
yukihiro-fukumoto-sokarate-5

yukihiro-fukumoto-sokarate-4

yukihiro-fukumoto-sokarate-3

yukihiro-fukumoto-sokarate-1[:en]yukihiro-fukumoto-sokarate-2
November 16, 2016 in Japan was opened an official branch of the World Sokarate Organization.
The branch is headed by Shihan Yukihiro Fukumoto, 8th Dan.
“Dear Friend!
The Board of Ukrainian Sokarate Organization from the heart congratulates you, all your coaches and all your students to join the ranks of fighters full-contact SOKRATE!
I hope that we will work as a team and will develop Sokarate in our countries and not only.
Also hope for the organization and conduct of joint activities.
I wish You good health, firm spirit and strong hands.
Sincerely, President Of The Federation Of Sokrate Ukraine.
Vitaly Krasilovsky!!!
OSU!”
yukihiro-fukumoto-sokarate-5

yukihiro-fukumoto-sokarate-4

yukihiro-fukumoto-sokarate-3

yukihiro-fukumoto-sokarate-1[:ru]15 ноября 2016 в Японии был открыт новый филиал Всемирной Организации Сокаратэ.
Филиал возглавил Шихан Юкихиро Фукумото, 8 дан.
«Дорогой Друг!
Правление Федерации СОКАРАТЭ Украины от чистого сердца поздравляет Вас, всех Ваших тренеров и всех Ваших учеников с вступлением в ряды бойцов фулл-контакт СОКАРАТЭ!
Я надеюсь что мы будем работать в одной команде и будем развивать Сокаратэ в наших странах и не только, а также надеюсь на организацию и проведение совместных мероприятий.
Желаю Вам крепкого здоровья, твердого духа и крепкой руки.
С Уважением, Президент Федерации Сокаратэ Украины.
Виталий Красиловский!!!
Осу!»
yukihiro-fukumoto-sokarate-5

yukihiro-fukumoto-sokarate-4

yukihiro-fukumoto-sokarate-3

yukihiro-fukumoto-sokarate-1[:]

Share link: