Happy New Year!


Дорогие друзья!
От имени Правления WSO и WFKU хочу поблагодарить вас за ваш нелегкий труд в 2018г.!
В уходящем году мы провели массу значимых мероприятий, которые поспособствовали ещё большему росту нашей Организации.
Желаю вам в Новом 2019 году успехов, крепкого здоровья, благополучия, любви и счастья!!!
С Новым Годом, друзья!!!
Правление WSO и WFKU.
Osu!

Drodzy przyjaciele!
W imieniu Zarządu WSO i WFKU chcę podziękować za trudną pracę w 2018!
W ubiegłym roku przeprowadziliśmy wiele znaczących wydarzeń, które przyczyniły się do jeszcze większego rozwoju naszej Organizacji.
Życzę wam w Nowym roku 2019 sukcesów, dobrego zdrowia, pomyślności, miłości i szczęścia!!!
Szczęśliwego Nowego Roku, przyjaciele!!!
Zarząd WSO i WFKU.
Osu!

Dear friends, i would like to thank you all for Great Year. For all friends, events and memories from year 2018. I would like to wish you all great year 2019, success, love and happiness in personal and work life. Best Regards!
The Board of WSO & WFKU

Liebe Freunde, ich möchte mich bei euch allen für Jahr 2018 bedanken. Danke für alle neu und alte Freunde, für super events und erinnerrungen. Ich möchte euch allen alles beste, viel liebe, freude und zufriedenheit in Jahr 2019 wünschen.
Mit freundlichen Grüßen!

Drazí přátelé, chtěl bych vám všem ze srdce poděkovat ze skvělý rok 2018. Za všechny, staré i nové přátele, za skvělé akce a setkání a za pěkné vzpomínky. Chtěl bych vám všem popřát hodně štěstí, úspěchů, zdraví a spokojenosti v roce 2019.

S přátelskými pozdravy!

Share link:
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake