Damian Strzelecki

sensei-damian-strzelecki-sokarate
Damian Strzelecki – 2009r. Pocz?tek swojej przygody by? boks. Trenowa? w S?upsku SKB Czarni. Jego trenerem by? J?zef Mazur oraz ?ukasz Ruszczy?ski zajmowa? si? boksem przez ponad 2 lata. W 2015 trenowa? Taekwon-Do jego trenerem by? Karol Winiszewski.
W Taekwon-Do zdoby? 3 medale – 2 br?zowe oraz 1 srebrny. Pierwszy br?z dosta? za ”Uk?ady Formalne” a drugi za? za technik? specjaln?: dosi??ne Twimyo Nopi Apcha Busigi. Srebrny medal za walk? semi contact. Obecnie zajmuje si? Sokarate po??czenie wszystkich sztuk karate ma 1 dan trenuje pod okiem Shihana Andreja Rekunova.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Sempai Damian Strzelecki
Share link: