BUDO BUSHI — HALL OF FAME 8-12-2017

December 8, 2017, Łącko, Poland was held a Grand Seminar BUDO BUSHI — HALL OF FAME, which brought together many Martial Arts Masters from all over Europe!
On behalf of the World Sokarate Organization we thank the organizer of this great seminar Stanisławowi Majchrzak!
Osu!
8 grudnia 2017 w m.Łącko odbył się uroczysty seminarium BUDO BUSHI — HALL OF FAME, na którym zebrało się wiele mistrzów sztuk walki z całej Europy!
W imieniu Światowej Organizacji Sokarate wyrażamy ogromną wdzięczność organizatoru tego wspaniałego seminarium Stanisławowi Majchrzak!
Osu!
8 декабря 2017 в г. Ланцко, Польша состоялся грандиозный семинар БУДО БУШИ, на котором собралось много мастеров боевых искусств со всей Европы!
От имени Всемирной Организации Сокаратэ мы выражаем благодарность организатору этого великолепного семинара Станиславу Майхжаку!

Share link:
snowflake snowflake snowflake snowflake snowflake